EDUKACJA

„Prawa Osób Poszkodowanych” - co to za program?

Czas spędzony wśród poszkodowanych utwierdził mnie, że istnieje potrzeba wsparcia Polaków na wielu płaszczyznach nie tylko po wypadku ale również zanim do niego dojdzie. Dlatego stworzyłem autorski program edukacyjny wspierający działania na rzecz bezpieczeństwa. Przedstawiam w nim jak zachować się w nieprzewidzianych sytuacjach dnia codziennego, takich jak wypadek komunikacyjny, w rolnictwie, zakładzie pracy lub miejscu użyteczności publicznej.

Dzięki przekazanej w instytucjach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach czy szkołom bezpłatnych spotkaniach wiedzy, uczestnicy dowiadują się jakie prawa przysługują poszkodowanym, jakie najważniejsze dokumenty je regulują, kto jest zobowiązany do wypłaty roszczeń, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z prawa.

Wiedza ta pozwala inaczej spojrzeć na szeroko pojęte odszkodowania, a uczestnicy dowiadują się o rzeczach, których nikt nie uczy, że:

 • poszkodowani w wypadkach już bezpośrednio po zdarzeniu mają możliwość skorzystania z wielu praw przysługujących osobom poszkodowanym;
 • znajomość tych praw pozwala zabezpieczyć poszkodowanym bezpłatne leczenie, rehabilitację i wsparcie protetyczne;
 • przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają zabezpieczyć przyszłość osoby poszkodowanej tak, by w przyszłości żadna instytucja nie pozbawiła go należnych środków finansowych czy świadczeń rentowych;
 • świadomość tych praw ma na celu przeciwdziałanie uczuciu bezwartościowości, bezradności, rezygnacji i osamotnienia osób poszkodowanych;
 • bezpłatna analiza, a następnie opieka prawna pozwala wrócić do spraw sprzed wielu lat, nawet gdy poprzedni pełnomocnik zakończył swoją pracę i zostały zawarte ugody lub porozumienia z firmą ubezpieczeń sprawcy w ramach polisy OC.

Szanowni Państwo

Przewidywany czas trwania prelekcji to 30 minut z możliwością odpowiedzi na wszelkie nurtujące uczestników pytania w trakcie lub po spotkaniu. Proszę o kontakt mail: kontakt@tomaszkowalczyk.com lub telefoniczny 602 304 237 w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu daty spotkania oraz szczegółów. Jednocześnie pragnę zapewnić, że podczas mojej prelekcji nie będzie odbywała się żadna sprzedaż. Podczas spotkania pokazuję przykłady osób, którym pomogłem.

Dlaczego mam spośród wielu wybrać usługi Tomasza Kowalczyka „Prawa Osób Poszkodowanych”?

Od 2011 roku pomagam osobom poszkodowanym przez instytucje oraz w wypadkach, a także ich bliskim uzyskać należne rekompensaty finansowe i zadośćuczynienie. Dążę do tego, by moi klienci dokładnie wiedzieli jak dochodzić swoich praw w kontaktach z ubezpieczycielami oraz na co mogą liczyć. Zawsze służę swoim doradztwem i specjalistyczną wiedzą zwiększając szanse osób poszkodowanych w wypadkach na uzyskanie pełnej rehabilitacji i maksymalnej kwoty należnej im rekompensaty. Współpracuję ściśle z Kancelarią Radców Prawnych co daje moim klientom gwarancję kompleksowej obsługi i wsparcia na każdym etapie swojej sprawy tak karnej jak i cywilnej.

W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie?

Moją specjalizacją jest dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) sprawcy wypadku. Dotyczy to również odszkodowań po śmierci bliskiej osoby, odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych w zakresie OC rolnika, wypadków w pracy, czy potknięć na nierównym chodniku. Specjalizuję się również w waloryzacji i kapitalizacji roszczeń rentowych oraz podważam zawarte ugody.

Jestem poszkodowany w wypadku. Czego mogę oczekiwać podpisując umowę o dochodzenie roszczeń?

Dokładam wszelkich starań, aby uzyskać maksymalne środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem;
 • renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres lub stale, co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem;
 • zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

Mój bliski zginął w wypadku. Czego mogę oczekiwać podpisując umowę o dochodzenie roszczeń?

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich, które mogłaby nas w takiej chwili pocieszyć. Jeśli odszedł Państwa bliski proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia. Szczególnie gdy śmierć ta jest następstwem wypadku z winy kogoś innego. 

Tak jak w przypadku roszczeń osobowych dokładam wszelkich starań, aby uzyskać maksymalne środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę bliski stracił życie, możesz oczekiwać:

 • pełną pomoc w kompletacji stosownej dokumentacji ze zdarzenia,
 • kompleksową obsługę prawną, również karną,
 • dochodzenie możliwie najwyższej rekompensaty finansowej:  odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i w miarę potrzeb także sądowy.

Mam kredyt we frankach. Jestem gotowy na ugodę z bankiem, ale skąd mam wiedzieć, że na korzystnych dla Was warunkach?

A może jedna warto skorzystać z zawodowej kancelarii prawnej, specjalizującej się w odszkodowaniach frankowych.

W latach 2019-2020 aż ponad 92% wyroków zapadło na korzyść frankowiczów. 

Zwiększa się liczba frankowiczów chętnych do  składania pozwów. Wszystko to sprawia, że bankom zaczyna palić się grunt pod nogami. Mają coraz większą świadomość tego, że znajdują się na przegranej pozycji i dlatego ogłaszają zwiększenie rezerw związanych z ryzykiem prawnym kredytów walutowych. Przypadek? Nie!! Za chwilę pojawi się jednoznaczna opinia Sądu Najwyższego, która znacząco przyśpieszy cały proces sądowy. 

W związku z tym Bank Millenium, który ma jeden z największych procentowych udziałów kredytów frankowych w swoim portfelu, zaczął wysyłać niezbyt korzystne propozycję ugód dla klientów.

Co proponuje bank?

Obniżenie marży kredytu przy zastosowaniu stawki WIBOR, która jest wyższa od występującej w umowie stawki LIBOR (tj. referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie) !!

Czyli, w ramach ugody  Bank Millennium oferuje swoim klientom oprocentowanie, które jest aż 3 RAZY WIĘKSZE  od obecnej stawki zawartej w umowie !!

Proszę pamiętać, że  obecnie WIBOR (tj. referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym) jest najniższy w historii, a wraz z odmrażaniem gospodarki  związanym z pandemią COVID-19, WIBOR zacznie gwałtownie rosnąć, a to   skutkuje wzrostem raty kredytowej w przyszłości- Wy to już raz przerabialiście, niestety !!

Bank Millenium o tym nie wspomina, jak też o zwrocie nienależnie nadpłaconego świadczenia.

Bank tę kwotę powinien  kredytobiorcom ZWRÓCIĆ!!

Dlatego, Drodzy Klienci, powierzenie Nam sprawy o odszkodowanie frankowe jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla Was niż propozycja Banku! 

Wybór należy do Państwa

Mamy 3 warianty umów o dochodzenie roszczeń: Smart, Standard, Komfort – różnią się wysokością opłaty wstępnej za prowadzenie sprawy oraz wysokością prowizji za uzyskane świadczenia ( tj. nadpłatę, zmniejszenie salda,  stwierdzenie nieważności umowy kredytowej). 

W Waszym imieniu przeprowadzimy:

 • postępowanie reklamacyjne
 • próbę polubownego zakończenia sporu
 • zabezpieczenie roszczeń poprzez przerwanie biegu terminuprzedawnienia
 • zawieszenie spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami przez czas trwania postępowania sądowego

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą zamierzonego efektu, skierujemy Państwa roszczenia do sądu. 

Zapewniamy pełną obsługę i wsparcie na etapie sądowym. Prowadzimy sprawę klienta do samego końca, czyli do momentu, w którym sąd pozytywnie rozpatrzy roszczenia i zgodzi się na unieważnienie lub zmianę warunków spłaty kredytu we frankach.

Jakie są koszty?

Nie wymagam żadnych opłat wstępnych, zaliczek etc. Po pomyślnie zakończonej sprawie, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego (success fee) zabezpieczonego w umowie o dochodzenie roszczeń, w dniu jej podpisania. Bezpłatna jest także weryfikacja dokumentów, które będą niezbędne, aby skutecznie walczyć o należne pieniądze. Dojazd do Klienta jest darmowy.

Czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia?

Bardzo często zdarza się, że ubiegając się o odszkodowanie, musimy samotnie zmierzyć się z potężną instytucją, która zaniża lub odmawia wypłaty należności. Oddając mi sprawę osoba poszkodowana lub bliscy osoby zmarłej w wypadku zyskują pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w ich imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala skutecznie ubiegać się o należące się pieniądze z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie ma opłat wstępnych oraz zaliczek. Ile wynosi prowizja?

W sprawach o odszkodowanie wysokość prowizji pobierana za prowadzenie sprawy nie jest stała.  Jej wysokość uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy, zgromadzonej dokumentacji dowodowej, stanu faktycznego okoliczności wypadku oraz od nakładu pracy, jaką trzeba włożyć w prowadzenie sprawy o odszkodowanie, co umożliwi uzyskanie na rzecz Klienta jak najwyższej kwoty. O tym, ile wyniesie prowizja zostaniesz powiadomiony przed podpisaniem umowy . Przy tej okazji należy pamiętać, iż im w sprawie więcej jest profesjonalnie zgromadzonej dokumentacji, tym bardziej skuteczne jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy lub jego zakładu ubezpieczeń. Zapewniam jednak, iż pobierana prowizja jest jedną z najniższych stosunku do uzyskiwanych kwot odszkodowań.

Jak długo trwa likwidacja szkody i uzyskanie pieniędzy?

Likwidacja szkody, powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie – powodem wydłużenia mogą być mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.

Czy po podpisaniu umowy mam wgląd do dokumentacji?

Zgodnie z zawartą umową o dochodzenie roszczeń gwarantuję pełny i nieograniczony wgląd w dokumentację w siedzibie pełnomocnika. O postępach w sprawie każdy poszkodowany lub osoba bliska zmarłego w wyniku wypadku jest informowany na bieżąco, a w razie pytań lub wątpliwości wystarczy jeden telefon lub mail.

Jeśli sprawca nie miał polisy OC czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będzie dochodzone bezpośrednio od tego sprawcy.

Wypadek miał miejsce kilka lat temu. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli sprawa nie uległa przedawnieniu, to oczywiście tak. Okres przedawnienia wynosi od 3 do nawet 20 lat od daty wypadku lecz przy bardzo dużych obrażeniach ciała, świadczenia rentowe możemy zaktualizować, nawet jeśli są pobierane dłużej.

Czy jeśli moje leczenie trwa to czy już mogę zacząć ubieganie się o odszkodowanie?

To najrozsądniejsze rozwiązanie. Od początku prowadzenia sprawy na podstawie dokumentacji medycznej określimy możliwość bezpłatnej rehabilitacji.

W jaki sposób mogę zamówić kontakt, by uzyskać wsparcie?

Proszę skontaktować się poprzez elektroniczny formularz dostępny po lewej stronie w zakładce KONTAKT. Służę również pomocą pod nr telefonu (+48) 602-304-237.

Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.