POSZKODOWANI W WYPADKU

Codziennie ktoś ginie lub ulega wypadkowi w pracy, rolnictwie, komunikacji czy po prostu na chodniku. Wielu z nas potrzebuje pomocnej ręki w zapewnieniu rehabilitacji, środków finansowych, odpowiedniego sprzętu oraz pełnej opieki prawnej, aby odnaleźć się w nowej i trudnej sytuacji.

Niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas. 

W oparciu o Kodeks Cywilny zapewniam kompleksowe wsparcie dla poszkodowanych z niepełnosprawnością powypadkową. Zapewniam wstępną, bezpłatną opinię prawną. Doradzam w sprawach związanych z firmą ubezpieczeń czy pracodawcą. Pokazuję możliwości bezpłatnego leczenia, pozyskania najlepszego osprzętu rehabilitacyjnego, dostosowania domu lub mieszkania. We współpracy z lekarzem orzecznikiem i zapleczem prawnym uzyskuję należnśrodki finansowe z polisy OC sprawcy, nawet do 30 lat po wypadku. Zabezpieczam świadczenia rentowe poszkodowanego tak, by żadna instytucja nie pozbawiła go w przyszłości możliwości leczenia oraz rehabilitacji. 

Moim zadaniem jest wszechstronna pomoc poszkodowanym dzieciom i dorosłym w możliwościach powrotu do życia oraz sprawności sprzed wypadku. Przebywając wśród osób z niepełnosprawnością oraz ze względu na wieloletnie doświadczenie wiem, że do osiągnięcia ostatecznego rezultatu po wypadku potrzebny jest wysiłek i czas. Nad prawidłowym przebiegiem rekonwalescencji w powypadkowej amputacji, urazie czaszkowo-mózgowym, rdzenia kręgowego czy wielonarządowym czuwają doświadczeni lekarze, fizjoterapeuci i protetycy współpracujących ze mną klinik medyczno-rehabilitacyjnych. Dla podopiecznych organizuję tam specjalistyczne pobyty w zakresie odpowiedniej, indywidualnej terapii np. neurologicznej czy ortopedycznej, również z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Skuteczna rehabilitacja powypadkowa wymaga wielu środków finansowych. Podejmuję dodatkowe działania, których celem jest zebranie niezależnych środków na leczenie i rehabilitację. Występuję do organizacji pożytku publicznego zakładając dla podopiecznych zbiórki oraz subkonto 1%. Nie pobieram żadnych opłat od promowania subkonta i wpłacanych darowizn. Zebrane pieniądze – niezależnie od odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy – mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji, leczenia, leków, dojazdów, wszelkich dostosowań czy kosztów codziennej egzystencji jak zakup ubrań lub żywności lub uzupełnienia niedopłat w przypadku przyczynienia.

W ramach aktywizacji moich podopiecznych korzystam z sieci kontaktów, by wspomóc ich powrót do życia zawodowego oraz w podjęciu pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, kompetencjami i predyspozycjami. Zachęcam i wspieram moich podopiecznych, by razem ze mną zdobyte doświadczenie wykorzystywali do dalszego pomagania innym np. poprzez uczestnictwo w bezpłatnych, edukacyjnych spotkaniach (także on-line) w zakresie realizowanego z dużym powodzeniem, autorskiego programu „Prawa Osób Poszkodowanych”.

Pomagam w całej Polsce.

– wspieram poszkodowanych w wypadkach, nawet do 30 lat po wypadku, niezależnie czy przebywają obecnie w domu, szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, domu opieki społecznej (DPS), sanatorium, zakładzie opieki lekarskiej (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO); Zapewniam bezpłatną analizę spraw po wypłatach oraz prowadzonych przez innych pełnomocników;

otaczam opieką rodziny osób, które w następstwie wypadku lub wywołania rozstroju zdrowia straciły życie. Dotyczy to najnowszych wypadków oraz tych, które zdarzyły się do 20 lat w przeszłość; również ugód zawartych do końca roku 2010 po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku, który miał miejsce do dnia 03 sierpnia 2008 roku.

edukuję Polaków, gdyż tak jak Państwo chcę, by w naszym otoczeniu czuć się bezpiecznym. Opracowałem edukacyjny program wspierający działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych pt. „Prawa Osób Poszkodowanych” dotyczący zachowania w nieprzewidzianych sytuacjach dnia codziennego, takich jak wypadek komunikacyjny, w pracy, rolnictwie, na chodniku itd.  Uświadamiam oraz pokazuję w nim korzyści oraz zagrożenia wynikające z prawa nie tylko po wypadku, ale również zanim do niego dojdzie. 

Moją misją jest kompleksowe wsparcie powypadkowe, bezpłatna edukacja Polaków, pomoc społeczna oraz działalność charytatywna.

 

Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.