POSZKODOWANI PRZEZ INSTYTUCJE

Informacja dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

W Polsce mamy obowiązujący stan prawny, w którym kategoryzuje się opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku daje podstawę do wszczęcia procedury prawnej mającej na celu zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z kwoty 620 zł do 1971 zł miesięcznie.

Czytaj dalej...

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220) narusza zasadę równości, bo opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1971 zł miesięcznie, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 zł miesięcznie. Z taką sytuacją nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny 21 października 2014 roku sygn. akt K 38/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1443) i w swoim wyroku orzekł, że przepis różnicujący prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Niestety ten niesprawiedliwy podział opiekunów dalej istnieje.

Pamiętaj i bądź świadomy tego, że:

  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, pobierający 620 zł miesięcznie, ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł miesięcznie.
  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, który z różnych powodów nie otrzymuje świadczenia w kwocie 620 zł miesięcznie i pozostaje bez dochodu, jest uprawniony do ubiegania się o świadczenie w kwocie 1971 zł miesięcznie.
  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej będący na emeryturze lub rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub rencie rodzinnej ma możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1971 zł miesięcznie.

Na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych możemy pomóc prawnie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1971 zł miesięcznie.

Mając na uwadze niesienie pomocy prawnej i tym samym poprawę statusu materialnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zależy mi na jak najszerszym rozpowszechnieniu wiedzy na temat dostępności do świadczenia pielęgnacyjnego. Tą drogą zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które mogą skorzystać z wyższego świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Obsługą prawną Państwa sprawy zajmuje się wyspecjalizowana kancelaria prawna, zajmująca się od wielu lat sprawami z zakresu prawa pomocy społecznej.

Informacja dla posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach

Jeżeli macie Państwo kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, prawdopodobnie nadpłaciliście raty. Oferuję darmową analizę spraw frankowych i opinię doświadczonych radców prawnych!

W głównej mierze świadczę pomoc frankowiczom, którzy kuszeni przez atrakcyjne oferty banków, swoje kredyty we frankach szwajcarskich zaciągnęli w latach 2005 – 2008.

Czytaj dalej...

Oferta

Na pierwszym  etapie oferuję bezpłatną analizę umowy z bankiem. Określam dla Państwa szanse na powodzenie procesu, jak również szacuję wysokość  roszczeń. Na późniejszym etapie gwarantuję kompleksową obsługę sprawy, czyli podjęcie kroków zmierzających do uzyskania:

  • zwrotu nadpłaconych rat kredytu;
  • zmniejszenia salda zadłużenia;
  • stwierdzenia nieważności umowy kredytowej;
  • nowego harmonogramu spłat kredytu;
  • zabezpieczenia roszczeń Klienta poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu;
  • przerwania biegu terminu przedawnienia rat kredytowych;
  • zwrotu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jak działam

Potrzebuję:  na początku sporządzam Kartę Klienta i Kwestionariusz, w którym zadam 22 krótkie pytania dotyczące kredytu. Przydadzą się ksero lub skan umowy kredytu.

W ciągu 5 dni roboczych analizuję zgromadzone dokumenty: przygotujcie Państwo umowę z bankiem ze wszystkimi  załącznikami, aneksami itp. ( kiedy była zawarta, wysokość raty, na ile rat , kto jest kredytobiorcą, żyrantem, na jaki cel był zaciągnięty, czy został spłacony, zawieszony, czy jest egzekucja etc.) i na tej podstawie przedstawiam wstępną analizę sytuacji  i jakie są szanse na „odfrankowienie” kredytu.

Proszę o informację, jeśli macie państwo innego pełnomocnika.

Następnie są formułowane roszczenia wobec banku, przedstawiam ich szacunkową wysokość i przekazuję Państwu wszelkie informacje, które będą mu niezbędne do podjęcia decyzji o dalszej współpracy z nami.

Warto zaznaczyć, że do tego momentu wszystkie konsultacje były darmowe. Dopiero teraz przedstawiam Państwu kalkulacje roszczeń wraz z warunkami umowy. Jeżeli decyzja dla Klienta będzie pozytywna, podpisujemy stosowne dokumenty i jak najszybciej przystępujemy do działania.

Przesyłam do Państwa wzór wniosku, który w imieniu Klienta składamy do banku. Wniosek zawiera żądanie o wydanie przez bank zaświadczeń z zestawieniem danych dotyczących wypłaty i spłaty kredytu we frankach.

Po otrzymaniu zaświadczeń przystępuję do tzw. działań na etapie przedsądowym. Będzie to m.in.: postępowanie reklamacyjne – próba polubownego zakończenia sporu – zabezpieczenie roszczeń poprzez przerwanie biegu terminu przedawnienia – zawieszenie spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami przez czas trwania postępowania sądowego.

Jeżeli powyższe nie przyniosą zamierzonego efektu, roszczenia Klienta są kierowane do sądu. Zapewniam pełną obsługę i wsparcie na etapie sądowym. Sprawa Klienta prowadzona jest do samego końca, czyli do momentu, w którym sąd pozytywnie rozpatrzy roszczenia i zgodzi się na unieważnienie lub zmianę warunków spłaty kredytu we frankach.

Kim jest mój klient?

Konsument – osoba fizyczna, który zawarł umowę kredytową – kredyt indeksowany lub denominowany, hipoteczny lub konsumpcyjny pod zastaw nieruchomości, niezwiązany z działalnością gospodarczą we frankach szwajcarskich.

Z moimi Klientami współpracuje na przejrzystych zasadach. Już na początku  informuję o wszystkich możliwościach, ale i zagrożeniach. Zapewniam pomoc oraz nadzór nad sprawą na każdym etapie. Wraz z zespołem przygotowuję dokumenty, prowadzimy postępowanie przedsądowe, jak również sądowe.

Mój zespół to wykwalifikowani adwokaci oraz radcy prawni, którzy specjalizują się w prawie bankowym i finansowym. Dzięki temu  rzetelnie oceniamy każdą sprawę. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, gdyż doświadczenie nauczyło nas, że tylko w taki sposób można wygrać sprawę w sądzie. Na bieżąco śledzimy i analizujemy orzecznictwo  sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Trybunału  Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.