ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Informacja dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

W Polsce mamy obowiązujący stan prawny, w którym kategoryzuje się opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku daje podstawę do wszczęcia procedury prawnej mającej na celu zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z kwoty 620 zł do 2458 zł miesięcznie.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220) narusza zasadę równości, bo opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1971 zł miesięcznie, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 zł miesięcznie. Z taką sytuacją nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny 21 października 2014 roku sygn. akt K 38/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1443) i w swoim wyroku orzekł, że przepis różnicujący prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Niestety ten niesprawiedliwy podział opiekunów dalej istnieje.

Pamiętaj i bądź świadomy tego, że:

  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, pobierający 620 zł miesięcznie, ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie.
  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, który z różnych powodów nie otrzymuje świadczenia w kwocie 620 zł miesięcznie i pozostaje bez dochodu, jest uprawniony do ubiegania się o świadczenie w kwocie 2458 zł miesięcznie.
  • Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej będący na emeryturze lub rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub rencie rodzinnej ma możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2458 zł miesięcznie.

Na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych możemy pomóc prawnie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2458 zł miesięcznie.

Mając na uwadze niesienie pomocy prawnej i tym samym poprawę statusu materialnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zależy mi na jak najszerszym rozpowszechnieniu wiedzy na temat dostępności do świadczenia pielęgnacyjnego. Tą drogą zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które mogą skorzystać z wyższego świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Obsługą prawną Państwa sprawy zajmuje się wyspecjalizowana kancelaria prawna, zajmująca się od wielu lat sprawami z zakresu prawa pomocy społecznej.

Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.