WSPÓŁPRACA

Poznaj moich partnerów

Kompleksowa pomoc to przede wszystkim współpraca pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Działając wspólnie możemy zapewnić pełne wsparcie ludziom, którzy w ostatnich 20 latach doznali ciężkich obrażeń ciała lub których bliscy zginęli w wypadku. Moim priorytetem jest dobieranie najlepszych ekspertów w zakresie pomocy medycznej, prawnej i drogowej.

Program Partnerski

Jeśli wskażesz osobę poszkodowaną w wypadku, która zleci mi dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela, będzie Ci przysługiwało wynagrodzenie. Będzie to część mojej prowizji od uzyskanego odszkodowania.

Kwota ta zostanie wypłacona do 2 tygodni od wypłaty odszkodowania i przelana na wskazany rachunek bankowy lub na konto wskazanej przez Ciebie organizacji charytatywnej.

Możesz zdecydować, że zamiast wypłacać wynagrodzenie lub przelewać na je na konto organizacji charytatywnej, obniżymy prowizję pobraną od osoby, która została polecona – właśnie o kwotę należnego wynagrodzenia.

szczegóły współpracy...

Wynagrodzenie wynosi 10% prowizji netto zapłaconej przez wskazaną przez Ciebie osobę po uzyskaniu odszkodowania.

Wypłata może się wiązać z formalnościami, co może wymagać wystawienia przez Państwa faktury lub podania danych do umowy. Bez tego nie będziemy mogli dokonać wypłaty.

Jeśli zostanie wystawiona faktura, do wynagrodzenia doliczysz należny podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji Twojego statusu podatnika VAT i odmowy wypłaty w tej formie w przypadku negatywnej weryfikacji.

W pozostałych przypadkach kwota, którą otrzymasz zostanie pomniejszona o kwotę podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli przepisy prawa będą zobowiązywały do odprowadzania tych podatków i składek w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Zastrzegam sobie prawo zmiany lub doprecyzowania tych zasad w każdym momencie. Obowiązywać mnie będą warunki w brzmieniu z dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.

Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.