AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych
1,354
Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych

Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych

W oparciu o Kodeks Cywilny zapewniam kompleksowe wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin

W 2022 r. rowerzyści uczestniczyli w 3685 wypadkach drogowych, w których zginęło 170 cyklistów, a obrażeń doznało 3356 osób. Większość wypadków z ich udziałem miała miejsce na obszarze zabudowanym, ale to poza obszarem zabudowanym było więcej zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.

Zapisy Kodeksu Cywilnego mówią o tym, że poszkodowany rowerzysta, który ucierpiał w wypadku spowodowanym przez kierowcę samochodu, może wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zwrot poniesionych kosztów.Infolinia powypadkowa 60 23 04 237 ... Więcej...Zwiń

W 2022 r. rowerzyści uczestniczyli w 3685 wypadkach drogowych, w których zginęło 170 cyklistów, a obrażeń doznało 3356 osób. Większość wypadków z ich udziałem miała miejsce na obszarze zabudowanym, ale to poza obszarem zabudowanym było więcej zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Zapisy Kodeksu Cywilnego mówią o tym, że poszkodowany rowerzysta, który ucierpiał w wypadku spowodowanym przez kierowcę samochodu, może wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o zwrot poniesionych kosztów. Infolinia powypadkowa 60 23 04 237

Wypadek w ruchu drogowym to bardzo trudne doświadczenie zarówno dla osoby, która w jego wyniku ucierpiała, jak i dla jej najbliższych. Oprócz traumy i niejednokrotnie długotrwałej rekonwalescencji związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, poszkodowani i ich rodziny muszą mierzyć się z załatwieniem wielu formalności.

Wsparcie prawne 60 23 04 237 ... Więcej...Zwiń

Wypadek w ruchu drogowym to bardzo trudne doświadczenie zarówno dla osoby, która w jego wyniku ucierpiała, jak i dla jej najbliższych. Oprócz traumy i niejednokrotnie długotrwałej rekonwalescencji związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, poszkodowani i ich rodziny muszą mierzyć się z załatwieniem wielu formalności. Wsparcie prawne 60 23 04 237

Szanowni Państwo.

Konstytucja RP w swej treści zawiera bardzo ważny zapis: "Pomimo wypadku wszyscy zasługujemy na szansę dalej marzyć i żyć życiem, jakiego zawsze chcieliśmy".Budowanie świadomości osoby poszkodowanej oraz pokazanie od samego początku możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej w przyszłości, zawsze pozytywnie wpływają na postęp w powrocie do niezależności w życiu codziennym.Dzięki możliwościom prawnym oraz podejmowanym przeze mnie działaniom i poszukiwaniom indywidualnych rozwiązań w zakresie leczenia, rehabilitacji i oprotezowania zapewniam poszkodowanym w wypadku:• szybkie rozpoczęcie profesjonalnej rehabilitacji oraz protetyki,• brak bezpośrednich kosztów obsługi medycznej i prawnej,• pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku.Moim celem jest poprawa jakości życia osób poszkodowanych oraz osiągnięcie przez nich optymalnego stopnia sprawności i samodzielności". tomaszkowalczyk.com/o-mnie/#PrawaOsóbPoszkodowanych #Rehabilitacja #Protetyka #Prawo #Możliwości #Polska #PoWypadku #TwójWybór ... Więcej...Zwiń

Szanowni Państwo. Konstytucja RP w swej treści zawiera bardzo ważny zapis: Pomimo wypadku wszyscy zasługujemy na szansę dalej marzyć i żyć życiem, jakiego zawsze chcieliśmy. Budowanie świadomości osoby poszkodowanej oraz pokazanie od samego początku możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej w przyszłości, zawsze pozytywnie wpływają na postęp w powrocie do niezależności w życiu codziennym. Dzięki możliwościom prawnym oraz podejmowanym przeze mnie działaniom i poszukiwaniom indywidualnych rozwiązań w zakresie leczenia, rehabilitacji i oprotezowania zapewniam poszkodowanym w wypadku: • szybkie rozpoczęcie profesjonalnej rehabilitacji oraz protetyki, • brak bezpośrednich kosztów obsługi medycznej i prawnej, • pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku. Moim celem jest poprawa jakości życia osób poszkodowanych oraz osiągnięcie przez nich optymalnego stopnia sprawności i samodzielności.  https://tomaszkowalczyk.com/o-mnie/ #PrawaOsóbPoszkodowanych #Rehabilitacja #Protetyka #Prawo #Możliwości #Polska #PoWypadku #TwójWybór

Prawa poszkodowanego w wypadku 🇵🇱

W pierwszej kolejności, już w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku, poszkodowany może zgłosić wniosek o naprawienie szkody w całości lub w części lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 Kodeksu karnego). Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia przez sąd nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.💬 W postępowaniu cywilnym poszkodowanemu przysługuje szereg roszczeń przeciwko sprawcy wypadku. Należą do nich:🔹odszkodowanie za doznaną krzywdę, które obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z wypadkiem, takie jak koszty leczenia i rehabilitacji (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego);🔹zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienia fizyczne i psychiczne, które spełniać ma funkcję kompensacyjną (art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego).🔹renta z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renta uzupełniająca, która ma na celu wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego);🔹renta tymczasowa, jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić (art. 444 § 3 Kodeksu cywilnego);🔹zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku oraz późniejszego leczenia i rehabilitacji (art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego);🔹jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części (art. 447 Kodeksu cywilnego), które dotyczy w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.Co istotne dla poszkodowanych, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym (art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że co do zasady, jeżeli sprawca wypadku został uznany prawomocnym wyrokiem za winnego zarzucanego mu czynu, sąd w postępowaniu cywilnym nie musi przeprowadzać odrębnego postępowania na okoliczność spowodowania wypadku komunikacyjnego.💬 Uprawnienia rodziny zmarłego poszkodowanegoUprawienia najbliższych poszkodowanego, który poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym, określa art. 446 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim, zobowiązany do naprawienia szkody sprawca wypadku powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Ponadto, osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od sprawcy wypadku renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.Sąd może również przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, jak również może im przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Prawa Osób PoszkodowanychTel. 602 304 237 Zdjęcie Tomasz Kowalczyk ... Więcej...Zwiń

Prawa poszkodowanego w wypadku 🇵🇱 W pierwszej kolejności, już w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku, poszkodowany może zgłosić wniosek o naprawienie szkody w całości lub w części lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 Kodeksu karnego). Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia przez sąd nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego. 💬 W postępowaniu cywilnym poszkodowanemu przysługuje szereg roszczeń przeciwko sprawcy wypadku. Należą do nich: 🔹odszkodowanie za doznaną krzywdę, które obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z wypadkiem, takie jak koszty leczenia i rehabilitacji (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego); 🔹zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienia fizyczne i psychiczne, które spełniać ma funkcję kompensacyjną (art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego). 🔹renta z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renta uzupełniająca, która ma na celu wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego); 🔹renta tymczasowa, jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić (art. 444 § 3 Kodeksu cywilnego); 🔹zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku oraz późniejszego leczenia i rehabilitacji (art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego); 🔹jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części (art. 447 Kodeksu cywilnego), które dotyczy w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Co istotne dla poszkodowanych, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym (art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że co do zasady, jeżeli sprawca wypadku został uznany prawomocnym wyrokiem za winnego zarzucanego mu czynu, sąd w postępowaniu cywilnym nie musi przeprowadzać odrębnego postępowania na okoliczność spowodowania wypadku komunikacyjnego. 💬 Uprawnienia rodziny zmarłego poszkodowanego Uprawienia najbliższych poszkodowanego, który poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym, określa art. 446 Kodeksu cywilnego.  Przede wszystkim, zobowiązany do naprawienia szkody sprawca wypadku powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Ponadto, osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od sprawcy wypadku renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może również przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, jak również może im przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Prawa Osób Poszkodowanych Tel. 602 304 237  Zdjęcie Tomasz Kowalczyk

🎒✏️ Bezpieczny Powrót do Szkoły Po Wakacjach! 🚌📚

Wakacje dobiegły końca, a to oznacza, że pora na nowy etap edukacyjnej podróży! Bezpieczeństwo naszych dzieci w drodze do szkoły jest absolutnym priorytetem. W razie nieoczekiwanych sytuacji, jesteśmy tutaj, by pomóc.🛑 Czy Twoje dziecko doznało wypadku w drodze do szkoły? Czy wiesz, że istnieje możliwość uzyskania odszkodowania? Nasza kancelaria specjalizuje się w pomocy w takich przypadkach. Skontaktuj się z nami, a pomożemy zrozumieć, jakie kroki podjąć.Zadzwoń: 📞502 700 190Napisz: 📩 adres mail: kontakt@tomaszkowalczyk.com Odwiedź: 💻 strona internetowa:tomaszkowalczyk.com/o-mnie/Nie wahaj się pytać, gdy chodzi o bezpieczeństwo i prawa Twojego dziecka. Dołącz do naszej misji zapewnienia spokoju rodzicom i pewności dzieciom na ich szkolnej drodze!#bezpiecznypowrótdoszkoły #odszkodowania #dladzieci #spokojnypowrótdoszkoly ... Więcej...Zwiń

🎒✏️ Bezpieczny Powrót do Szkoły Po Wakacjach! 🚌📚 Wakacje dobiegły końca, a to oznacza, że pora na nowy etap edukacyjnej podróży! Bezpieczeństwo naszych dzieci w drodze do szkoły jest absolutnym priorytetem. W razie nieoczekiwanych sytuacji, jesteśmy tutaj, by pomóc. 🛑 Czy Twoje dziecko doznało wypadku w drodze do szkoły? Czy wiesz, że istnieje możliwość uzyskania odszkodowania? Nasza kancelaria specjalizuje się w pomocy w takich przypadkach. Skontaktuj się z nami, a pomożemy zrozumieć, jakie kroki podjąć. Zadzwoń: 📞502 700 190 Napisz: 📩 adres mail: kontakt@tomaszkowalczyk.com  Odwiedź: 💻 strona internetowa: https://tomaszkowalczyk.com/o-mnie/ Nie wahaj się pytać, gdy chodzi o bezpieczeństwo i prawa Twojego dziecka. Dołącz do naszej misji zapewnienia spokoju rodzicom i pewności dzieciom na ich szkolnej drodze! #BezpiecznyPowrótDoSzkoły #Odszkodowania #DlaDzieci #SpokojnyPowrótDoSzkoly

Newsletter sierpień 2023

„Niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas”Codziennie ktoś ginie lub ulega wypadkowi w pracy, rolnictwie, komunikacji czy po prostu na chodniku. Wielu z nas potrzebuje pomocnej ręki w zapewnieniu rehabilitacji, środków finansowych, odpowiedniego sprzętu oraz pełnej opieki prawnej, aby odnaleźć się w nowej i trudnej sytuacji. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest niestety tylko jedna. Ponieważ nie uczą nas tego w szkole, podpowiedzi z Google często wprowadzają w błąd, a tym samym poszkodowanie w wypadkach Polacy nie znają swoich praw.Jako doradca d.s. odszkodowań edukuję Polaków, gdyż tak jak Państwo chcę, by w naszym otoczeniu czuć się bezpiecznym. Opracowałem edukacyjny program wspierający działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych pt. „Prawa Osób Poszkodowanych” dotyczący zachowania w nieprzewidzianych sytuacjach dnia codziennego, właśnie takich jak wypadek. Uświadamiam oraz pokazuję w nim korzyści ale i zagrożenia wynikające z prawa - nie tylko po wypadku, ale również zanim do niego dojdzie. Żeby móc rozmawiać o Prawach Osób Poszkodowanych zacznijmy od zrozumienia czym jest dla firm ubezpieczeniowych, tzw. „nieszczęśliwy wypadek”. W polskim prawie nie znajdziemy jednobrzmiącej definicji nieszczęśliwego wypadku, ale najprościej można powiedzieć, że jest to nagłe i niespodziewane zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, gdzie człowiek doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Przykładowo nieszczęśliwym wypadkiem może być upadek w wyniku poślizgnięcia się na płytkach przy basenie (kupując bilet zapoznajemy się z regulaminem i mamy świadomość, że płytki są śliskie) lub obrażenia czy śmierć poprzez wyładowanie atmosferyczne tzw. piorun. W tego typu zdarzeniach odszkodowanie może otrzymać tylko osoba lub rodzina osoby ubezpieczonej, tj. posiadająca wykupioną polisę, która zabezpiecza właśnie w takich przypadkach.I tutaj możemy zastanowić się nad zagrożeniami prawnymi. Niestety, nagminnie nie czytamy umów i wierzymy agentowi ubezpieczeniowemu, który sprzedaje nam polisę. A gdy dochodzi do zdarzenia okazuje się, że wypłaty roszczeń opierają się na Ogólnych Warunkach Umowy, tzw. OWU. Kilka dni temu dzwoniła do mnie Pani, której brat zmarł w wyniku udaru. Rodzinie odmówiono wypłaty, ponieważ Pan nie zgłosił ubezpieczycielowi faktu, że przed podpisaniem polisy leczył się na chorobę, która wyklucza zawarcie takiej umowy. Polisa opłacana przez dwa lata nie zabezpieczyła i nie zabezpieczy już żony oraz dziecka zmarłego Pana Piotra. Pamiętajmy, każda firma ubezpieczeniowa ma inne OWU dlatego za każdym razem przeczytajmy wszystkie dokumenty. Nie podpisujmy na „ładne oczy” lecz poprośmy o czas i skonsultujmy je z kimś kto się na tym zna. Wracając do naszej definicji możemy stwierdzić, że każde zdarzenie, któremu brak charakteru „Nieszczęśliwego Wypadku” rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy. I tutaj zacznijmy od obszarów roszczeń odszkodowawczych, gdzie po wypadku – jako poszkodowani lub rodziny osób, które poniosły śmierć możemy żądać odszkodowania - nawet w przypadku, gdy nie posiadamy wykupionej indywidualnie lub grupowo polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego? Ponieważ są to przestrzenie zabezpieczone polisą Odpowiedzialności Cywilnej – zwanych dalej polisą OC. Mówimy tutaj o zdarzeniach takich jak wypadek np. komunikacyjny lub w gospodarstwie rolnym, przy pracy, a także błąd medyczny czy potknięcie lub poślizgnięcie. Docierając do osób poszkodowanych w takich zdarzeniach bardzo często słyszę: Panie Tomaszu - tak, miałem wypadek i jestem poszkodowanym, ale nigdzie nie zgłaszałem tego faktu, ponieważ nie miałem ubezpieczenia. Wyszedłem na własne żądanie ze szpitala, gdyż bałem się kosztów i nie podjąłem dalszego leczenia, bo nie mam na to pieniędzy. Dlatego edukacja w tym zakresie i znajomość Praw Osób Poszkodowanych jest bardzo ważna, gdyż zabezpiecza takie sytuacje… mówimy tutaj o Kodeksie Cywilnym np. art. 444 par. 1, czy Ustawie Ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku i zapisach np. art. 34 par. 1. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnych artykułach naszego newslettera.Wiem – rozumiem – pomagam.Pomóżmy poszkodowanym w uzyskaniu należnych odszkodowań. Dlaczego? Z moich obserwacji wynika, że około 40% poszkodowanych nie wie o należnym odszkodowaniu, a około 80% wypłaconych roszczeń zostało zaniżone. Tomasz KowalczykPrawa Osób Poszkodowanych ... Więcej...Zwiń

Newsletter sierpień 2023 „Niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas” Codziennie ktoś ginie lub ulega wypadkowi w pracy, rolnictwie, komunikacji czy po prostu na chodniku. Wielu z nas potrzebuje pomocnej ręki w zapewnieniu rehabilitacji, środków finansowych, odpowiedniego sprzętu oraz pełnej opieki prawnej, aby odnaleźć się w nowej i trudnej sytuacji. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest niestety tylko jedna. Ponieważ nie uczą nas tego w szkole, podpowiedzi z Google często wprowadzają w błąd, a tym samym poszkodowanie w wypadkach Polacy nie znają swoich praw. Jako doradca d.s. odszkodowań edukuję Polaków, gdyż tak jak Państwo chcę, by w naszym otoczeniu czuć się bezpiecznym. Opracowałem edukacyjny program wspierający działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych pt. „Prawa Osób Poszkodowanych” dotyczący zachowania w nieprzewidzianych sytuacjach dnia codziennego, właśnie takich jak wypadek. Uświadamiam oraz pokazuję w nim korzyści ale i zagrożenia wynikające z prawa - nie tylko po wypadku, ale również zanim do niego dojdzie.  Żeby móc rozmawiać o Prawach Osób Poszkodowanych zacznijmy od zrozumienia czym jest dla firm ubezpieczeniowych, tzw. „nieszczęśliwy wypadek”. W polskim prawie nie znajdziemy jednobrzmiącej definicji nieszczęśliwego wypadku, ale najprościej można powiedzieć, że jest to nagłe i niespodziewane zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, gdzie człowiek doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Przykładowo nieszczęśliwym wypadkiem może być upadek w wyniku poślizgnięcia się na płytkach przy basenie (kupując bilet zapoznajemy się z regulaminem i mamy świadomość, że płytki są śliskie) lub obrażenia czy śmierć poprzez wyładowanie atmosferyczne tzw. piorun. W tego typu zdarzeniach odszkodowanie może otrzymać tylko osoba lub rodzina osoby ubezpieczonej, tj. posiadająca wykupioną polisę, która zabezpiecza właśnie w takich przypadkach. I tutaj możemy zastanowić się nad zagrożeniami prawnymi. Niestety, nagminnie nie czytamy umów i wierzymy agentowi ubezpieczeniowemu, który sprzedaje nam polisę. A gdy dochodzi do zdarzenia okazuje się, że wypłaty roszczeń opierają się na Ogólnych Warunkach Umowy, tzw. OWU. Kilka dni temu dzwoniła do mnie Pani, której brat zmarł w wyniku udaru. Rodzinie odmówiono wypłaty, ponieważ Pan nie zgłosił ubezpieczycielowi faktu, że przed podpisaniem polisy leczył się na chorobę, która wyklucza zawarcie takiej umowy. Polisa opłacana przez dwa lata nie zabezpieczyła i nie zabezpieczy już żony oraz dziecka zmarłego Pana Piotra. Pamiętajmy, każda firma ubezpieczeniowa ma inne OWU dlatego za każdym razem przeczytajmy wszystkie dokumenty. Nie podpisujmy na „ładne oczy” lecz poprośmy o czas i skonsultujmy je z kimś kto się na tym zna.  Wracając do naszej definicji możemy stwierdzić, że każde zdarzenie, któremu brak charakteru „Nieszczęśliwego Wypadku” rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy. I tutaj zacznijmy od obszarów roszczeń odszkodowawczych, gdzie po wypadku – jako poszkodowani lub rodziny osób, które poniosły śmierć możemy żądać odszkodowania - nawet w przypadku, gdy nie posiadamy wykupionej indywidualnie lub grupowo polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego? Ponieważ są to przestrzenie zabezpieczone polisą Odpowiedzialności Cywilnej – zwanych dalej polisą OC. Mówimy tutaj o zdarzeniach takich jak wypadek np. komunikacyjny lub w gospodarstwie rolnym, przy pracy, a także błąd medyczny czy potknięcie lub poślizgnięcie.  Docierając do osób poszkodowanych w takich zdarzeniach bardzo często słyszę: Panie Tomaszu - tak, miałem wypadek i jestem poszkodowanym, ale nigdzie nie zgłaszałem tego faktu, ponieważ nie miałem ubezpieczenia. Wyszedłem na własne żądanie ze szpitala, gdyż bałem się kosztów i nie podjąłem dalszego leczenia, bo nie mam na to pieniędzy. Dlatego edukacja w tym zakresie i znajomość Praw Osób Poszkodowanych jest bardzo ważna, gdyż zabezpiecza takie sytuacje… mówimy tutaj o Kodeksie Cywilnym np. art. 444 par. 1, czy Ustawie Ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku i zapisach np. art. 34 par. 1. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnych artykułach naszego newslettera. Wiem – rozumiem – pomagam. Pomóżmy poszkodowanym w uzyskaniu należnych odszkodowań. Dlaczego? Z moich obserwacji wynika, że około 40% poszkodowanych nie wie o należnym odszkodowaniu, a około 80% wypłaconych roszczeń zostało zaniżone.  Tomasz Kowalczyk Prawa Osób Poszkodowanych

Czynienie dobra nie jest złem...

Po wypadku wydaje się nam, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Cierpimy i rozpaczamy, gdyż spotkało nas coś, co jest dla nas zbyt duże, zbyt ciężkie do zniesienia i bardzo przytłacza swoim ciężarem. W takich właśnie chwilach powinniśmy spróbować prosić o pomoc. Pomagam i chcę pomagać dalej, gdyż wierzę w sens tego co robię. Wspieram poszkodowanych w wypadkach i ich rodziny. Wierzę głęboko, że Twoje lub Wasze życie - tak jak wielu przy Tobą, przed Wami - może ulec poprawie. Spotkanie ze mną może sprawić, że ponownie ktoś uwierzy w dobro jakie może wnieść do naszego życia drugi człowiek.Ktoś ostatnio powiedział: "Tomasz, świata nie zmienisz...". Pewnie tak... świata nie zmienię, ale chęcią pomocy mogę spróbować zmienić świat chociaż dla jednej osoby... bo wierzę w to, że warto jest pomagać. Tomasz Kowalczyk Prawa Osób Poszkodowanych ... Więcej...Zwiń

Czynienie dobra nie jest złem... Po wypadku wydaje się nam, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Cierpimy i rozpaczamy, gdyż spotkało nas coś, co jest dla nas zbyt duże, zbyt ciężkie do zniesienia i bardzo przytłacza swoim ciężarem. W takich właśnie chwilach powinniśmy spróbować prosić o pomoc.  Pomagam i chcę pomagać dalej, gdyż wierzę w sens tego co robię. Wspieram poszkodowanych w wypadkach i ich rodziny. Wierzę głęboko, że Twoje lub Wasze życie - tak jak wielu przy Tobą, przed Wami - może ulec poprawie. Spotkanie ze mną może sprawić, że ponownie ktoś uwierzy w dobro jakie może wnieść do naszego życia drugi człowiek. Ktoś ostatnio powiedział: Tomasz, świata nie zmienisz.... Pewnie tak... świata nie zmienię, ale chęcią pomocy mogę spróbować zmienić świat chociaż dla jednej osoby... bo wierzę w to, że warto jest pomagać.  Tomasz Kowalczyk Prawa Osób Poszkodowanych

Skomentuj na Facebooku

A gdy ktoś pracował na czarno

Pokaż więcej
Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.