AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych
1,316
Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych

Tomasz Kowalczyk - Prawa Osób Poszkodowanych

Wspieram poszkodowanych w wypadkach lub przez instytucje. Etycznie wspieram prawnie, weryfikuję św

Pytanie z internetu:

👧 Pani doktor w szpitalu powiedziała mi, że po kolizji (sprawca ukarany mandatem) mam trzy lata na zgłoszenie roszczeń, licząc od dnia zakończenia leczenia. Czy to prawda, gdyż od zdarzenia minęło ponad 37 miesięcy, a ja nadal się rehabilituję?🧑🏻‍💻 Szanowna Pani Sylwio, roszczenie się przedawniło… Na czym polega i jakie ma skutki przedawnienie roszczeń odszkodowawczych?Większość poszkodowanych, którzy doznali szkody wskutek wypadku komunikacyjnego – przy pracy czy jakiegokolwiek innego – decyduje się na poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji jak najszybciej. Z różnych jednak przyczyn ta szkoda nie zawsze jest zgłaszana od razu. Czasem upływa kilka, a nawet kilkanaście lat, zanim poszkodowany upomni się o swoje pieniądze. Sprawdź, jakie są terminy przedawnienia roszczeń i kogo dotyczą.Uwaga!Przedawnienie roszczenia oznacza utratę prawa do uzyskania odszkodowania powypadkowego.Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczychOkres przedawnienia roszczeń zależy do tego, w jakich okolicznościach doznałeś swojej szkody. Zgodnie z przepisami prawa masz 3 lata na:* zgłoszenie roszczenia dotyczącego naprawy szkody spowodowanej na skutek czynu zabronionego. Czas liczony jest od dnia, gdy dowiedziałeś się o zdarzeniu i osobie mającej obowiązek naprawienia powstałej szkody. Termin ten nie może jednak przekroczyć 10 lat od dnia, w którym szkoda została wyrządzona;* zgłoszenie roszczenia naprawy szkody osobowej i podmiotu, który ma obowiązek zrekompensowania tej szkody;* ubieganie się o odszkodowanie z tytułu umów ubezpieczeniowych.Nie każde odszkodowanie przedawni się po okresie 3 lat. Okazuje się, że masz:* 20 lat na zgłoszenie roszczenia, jeśli Twoja szkoda była skutkiem przestępstwa czy występku. Na zgłoszenie roszczenia masz 20 lat, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia. W tym przypadku nie ma znaczenia, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.* 2 lata na zgłoszenie roszczenia, jeśli w trakcie wypadku byłeś osobą niepełnoletnią. Czas 24 miesięcy liczony jest od dnia, w którym osiągnąłeś pełnoletność.Warto też wiedzieć, że roszczenia dotyczące wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy ubezpieczeniowej sprawcy szkody przedawniają się w terminie przewidzianym w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania).Załóżmy, że dwa lata temu brałeś udział w wypadku drogowym i zostałeś poszkodowany. Ze względu na poważne złamanie nogi, nosiłeś gips, a później ortezę. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji, sfinansowanej z OC sprawcy, dolegliwości bólowe zaczęły być ponownie odczuwalne i stale się nasilały. Konieczna była także operacja stawu biodrowego – po niej musiałeś zrezygnować z pracy zawodowej. Lekarz ortopeda nie miał wątpliwości, że obecne dolegliwości są następstwem przebytego urazu podczas wypadku. Te okoliczności sprawiają, że nadal możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania, ponieważ roszczenie nie przedawniło się.Przedawnienie roszczeń – kiedy rozpoczyna się jego bieg?Bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli miało zostać spełnione. Oczywiście jeśli nie doszło do jego przerwania, zawieszenia ani wstrzymania. Jeśli chodzi o roszczenia odszkodowawcze, bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu:* zdarzenia, w wyniku którego poniosłeś straty;* gdy dowiedziałeś się lub mogłeś się dowiedzieć o powstałej szkodzie i podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia;* zajścia, które spowodowało przerwanie biegu przedawniania;* otrzymania pisemnego oświadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącego uznania roszczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.Co zrobić, aby przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych?Kodeks cywilny reguluje także sytuację, w której dochodzi do przerwania przedawnienia. Jeśli tak się stanie, przedawnienie biegnie od nowa. Zgodnie z art. 123 §1 kodeksu cywilnego można przerwać bieg terminu przedawnienia poprzez:* otrzymanie od ubezpieczyciela uznania roszczenia. Może mieć ono formę pisemną, w której towarzystwo ubezpieczeniowe potwierdza fakt, że zobowiązuje się do wypłacenia należnego odszkodowania;* wszystkie czynności przed sądem, sądem polubownym lub innym organem, mającym na celu rozpoznawanie spraw lub egzekwowanie określonych roszczeń, a także czynności podjęte w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przykładem takich działań jest m.in. złożenie w sądzie pozwu o zapłatę lub wniosku o wezwanie ubezpieczyciela do ustalenia porozumienia. Nowy termin przedawnienia liczy się od dnia zakończenia postępowania.* rozpoczęcie mediacji prowadzonej w celu uzyskania porozumienia. Mediacje powinny odbywać się zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Nie wystarczy złożenie wniosku o mediację w celu przerwania biegu przedawnienia. Konieczna jest zgoda ubezpieczyciela i jego rzeczywiste uczestnictwo w mediacji. Kolejny termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia zakończenia mediacji.Nawet jeśli Twoja szkoda wydarzyła się wiele lat temu, nie zawsze oznacza to utratę prawa do odszkodowania. Skontaktuj się ze mną tomaszkowalczyk.com/kontakt/ i sprawdź, czy możesz jeszcze odzyskać swoje pieniądze. ... Więcej...Zwiń

Pytanie z internetu:
👧 Pani doktor w szpitalu powiedziała mi, że po kolizji (sprawca ukarany mandatem) mam trzy lata na zgłoszenie roszczeń, licząc od dnia zakończenia leczenia. Czy to prawda, gdyż od zdarzenia minęło ponad 37 miesięcy, a ja nadal się rehabilituję?
🧑🏻‍💻 Szanowna Pani Sylwio, roszczenie się przedawniło… 

Na czym polega i jakie ma skutki przedawnienie roszczeń odszkodowawczych?

Większość poszkodowanych, którzy doznali szkody wskutek wypadku komunikacyjnego – przy pracy czy jakiegokolwiek innego – decyduje się na poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji jak najszybciej. Z różnych jednak przyczyn ta szkoda nie zawsze jest zgłaszana od razu. Czasem upływa kilka, a nawet kilkanaście lat, zanim poszkodowany upomni się o swoje pieniądze. 

Sprawdź, jakie są terminy przedawnienia roszczeń i kogo dotyczą.

Uwaga!
Przedawnienie roszczenia oznacza utratę prawa do uzyskania odszkodowania powypadkowego.

Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Okres przedawnienia roszczeń zależy do tego, w jakich okolicznościach doznałeś swojej szkody. 

Zgodnie z przepisami prawa masz 3 lata na:
* zgłoszenie roszczenia dotyczącego naprawy szkody spowodowanej na skutek czynu zabronionego. Czas liczony jest od dnia, gdy dowiedziałeś się o zdarzeniu i osobie mającej obowiązek naprawienia powstałej szkody. 

Termin ten nie może jednak przekroczyć 10 lat od dnia, w którym szkoda została wyrządzona;
* zgłoszenie roszczenia naprawy szkody osobowej i podmiotu, który ma obowiązek zrekompensowania tej szkody;
* ubieganie się o odszkodowanie z tytułu umów ubezpieczeniowych.

Nie każde odszkodowanie przedawni się po okresie 3 lat. Okazuje się, że masz:
* 20 lat na zgłoszenie roszczenia, jeśli Twoja szkoda była skutkiem przestępstwa czy występku. Na zgłoszenie roszczenia masz 20 lat, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia. W tym przypadku nie ma znaczenia, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.
* 2 lata na zgłoszenie roszczenia, jeśli w trakcie wypadku byłeś osobą niepełnoletnią. Czas 24 miesięcy liczony jest od dnia, w którym osiągnąłeś pełnoletność.

Warto też wiedzieć, że roszczenia dotyczące wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy ubezpieczeniowej sprawcy szkody przedawniają się w terminie przewidzianym w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania).

Załóżmy, że dwa lata temu brałeś udział w wypadku drogowym i zostałeś poszkodowany. Ze względu na poważne złamanie nogi, nosiłeś gips, a później ortezę. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji, sfinansowanej z OC sprawcy, dolegliwości bólowe zaczęły być ponownie odczuwalne i stale się nasilały. Konieczna była także operacja stawu biodrowego – po niej musiałeś zrezygnować z pracy zawodowej. Lekarz ortopeda nie miał wątpliwości, że obecne dolegliwości są następstwem przebytego urazu podczas wypadku. Te okoliczności sprawiają, że nadal możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania, ponieważ roszczenie nie przedawniło się.

Przedawnienie roszczeń – kiedy rozpoczyna się jego bieg?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli miało zostać spełnione. Oczywiście jeśli nie doszło do jego przerwania, zawieszenia ani wstrzymania. 

Jeśli chodzi o roszczenia odszkodowawcze, bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu:
* zdarzenia, w wyniku którego poniosłeś straty;
* gdy dowiedziałeś się lub mogłeś się dowiedzieć o powstałej szkodzie i podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia;
* zajścia, które spowodowało przerwanie biegu przedawniania;
* otrzymania pisemnego oświadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącego uznania roszczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Co zrobić, aby przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych?

Kodeks cywilny reguluje także sytuację, w której dochodzi do przerwania przedawnienia. Jeśli tak się stanie, przedawnienie biegnie od nowa. 
Zgodnie z art. 123 §1 kodeksu cywilnego można przerwać bieg terminu przedawnienia poprzez:
* otrzymanie od ubezpieczyciela uznania roszczenia. Może mieć ono formę pisemną, w której towarzystwo ubezpieczeniowe potwierdza fakt, że zobowiązuje się do wypłacenia należnego odszkodowania;
* wszystkie czynności przed sądem, sądem polubownym lub innym organem, mającym na celu rozpoznawanie spraw lub egzekwowanie określonych roszczeń, a także czynności podjęte w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. 

Przykładem takich działań jest m.in. złożenie w sądzie pozwu o zapłatę lub wniosku o wezwanie ubezpieczyciela do ustalenia porozumienia. Nowy termin przedawnienia liczy się od dnia zakończenia postępowania.
* rozpoczęcie mediacji prowadzonej w celu uzyskania porozumienia. Mediacje powinny odbywać się zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Nie wystarczy złożenie wniosku o mediację w celu przerwania biegu przedawnienia. Konieczna jest zgoda ubezpieczyciela i jego rzeczywiste uczestnictwo w mediacji. Kolejny termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia zakończenia mediacji.

Nawet jeśli Twoja szkoda wydarzyła się wiele lat temu, nie zawsze oznacza to utratę prawa do odszkodowania. Skontaktuj się ze mną https://tomaszkowalczyk.com/kontakt/ i sprawdź, czy możesz jeszcze odzyskać swoje pieniądze.

Historia piękna pod każdym względem…

🍀 Wczoraj po raz kolejny spotkałem się w cudownie pachnącym ciastem i kawą domu Pani Kasi i Waldemara, który prawie 19 lat temu doznał porażenia czterokończynowego w wypadku drogowym. Ich historię można podsumować jednym zdaniem: „bo żeby żyć trzeba drugiemu siebie dać…”#przyjaźń #wsparcie #życie #wypadek #zadośćuczynienie #kapitalizacja #waloryzacja #EUCO #partnerstwo #zaufanie #wytrwałość #złotowianka #zabajka2 „TROSKĄ OTACZAM KAŻDEGO KLIENTA TOWARZYSZĄC MU W PODEJMOWANIU TRUDNYCH DECYZJI.” - Tomasz Kowalczyk, Prawa Osób PoszkodowanychPo 18 latach od wypadku męża - w którym doznał porażenia czterokończynowego - instytucja wypłacająca rentę poinformowała Panią Katarzynę, że skończyła się suma gwarancyjna. Z dnia na dzień zostali bez pieniędzy na życie, środki higieny, leczenie czy rehabilitację. Poprzedni pełnomocnik nie poinformował Pani Katarzyny, ze to może nastąpić. Dzięki mojemu wsparciu zostały uzyskane od tej instytucji pieniądze na kolejne renty, a w tej chwili walczymy o uaktualnienie środków do obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej i zabezpieczenie przyszłości nie tylko Pana Waldemara, ale całej rodziny. Zabezpieczamy przyszłość tej rodziny nawet gdyby Pan Waldemar umarł. Przecież Pani Katarzyna po rezygnacji z pracy ze względu na opiekę nad mężem nie dostanie emerytury.youtu.be/FWZNF4F1r7Y🍀Stanisław Sojka „Tolerancja”youtu.be/Wrp2BSzKGmE ... Więcej...Zwiń

Video image

Skomentuj na Facebooku

Nawet odrobina dobra, życzliwości, współczucia czy zainteresowania okazana drugiemu człowiekowi, może ulżyć w cierpieniu i rozpromienić choć na chwilę czyjeś smutne i szare życie.

Fundacja Pomaganie jest fajneDziękuję Fundacji „Pomaganie Jest Fajne” za to, że wspiera i daje innym możliwość wspierania.tomaszkowalczyk.com/pomoc-po-wypadku/#wsparcie #pomoc ... Więcej...Zwiń

Nawet odrobina dobra, życzliwości, współczucia czy zainteresowania okazana drugiemu człowiekowi, może ulżyć w cierpieniu i rozpromienić choć na chwilę czyjeś smutne i szare życie.

Fundacja Pomaganie jest fajne

Dziękuję Fundacji „Pomaganie Jest Fajne” za to, że wspiera i daje innym możliwość wspierania.

https://tomaszkowalczyk.com/pomoc-po-wypadku/

#wsparcie #pomoc

Skomentuj na Facebooku

Gratulujemy!

Gratulacje

🎁

„Robić nawet najmniejsze rzeczy z bezgraniczną miłością, dającą ogromną radość i poczucie spełnienia”

Tomasz KowalczykDziękuję Fundacji „Pomaganie Jest Fajne” za to, że wspiera i daje innym możliwość wspierania. ... Więcej...Zwiń

Każda historia Poszkodowanego jest inna i stanowi osobny dramat. Bezpośredni kontakt z taką osobą i wysłuchanie jej relacji zawsze przeżywam niezwykle osobiście, co daje mi dodatkową siłę, aby zorganizować jej właściwą pomoc. W zamian otrzymuję uśmiech, serdeczną rozmowę oraz wdzięczność za udzielone przeze mnie wsparcie. Uważam, że jest to największa nagroda i źródło satysfakcji jaką może dawać praca doradcy prawnego.

Jeśli wskutek wypadku doznałeś obrażeń ciała, możesz zgłosić szkodę przez internet, a formalności związane ze zgłoszeniem załatwisz on-line. Wypełnij formularz tomaszkowalczyk.com/kontakt/, a my zajmiemy się Twoją sprawą od razu!#wsparcie #wypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #empatia #renta #rehabilitacja #życie #pełnomocnik ... Więcej...Zwiń

Pytanie internauty:

Czy kamerka w samochodzie jest dowodem w sprawie?🔹 Art. 39 par. 1 i 43 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)Nagranie zarejestrowane takim urządzeniem jest dowodem materialnym i może posłużyć jako dowód dla np. sądu. Trzeba jednak pamiętać, aby skierować do organu prowadzącego postępowanie np. prokuratury, formalny wniosek o dołączenie filmu do materiału dowodowego.W przypadku wątpliwości co do autentyczności nagrania, może zostać powołany biegły.Masz inne pytanie? Napisz do mnie: tomaszkowalczyk.com/kontakt/🍀🤓 ... Więcej...Zwiń

Pytanie internauty: 
Czy kamerka w samochodzie jest dowodem w sprawie?
🔹 Art. 39 par. 1 i 43 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)

Nagranie zarejestrowane takim urządzeniem jest dowodem materialnym i może posłużyć jako dowód dla np. sądu. Trzeba jednak pamiętać, aby skierować do organu prowadzącego postępowanie np. prokuratury, formalny wniosek o dołączenie filmu do materiału dowodowego.
W przypadku wątpliwości co do autentyczności nagrania, może zostać powołany biegły.

Masz inne pytanie? Napisz do mnie: 

https://tomaszkowalczyk.com/kontakt/

🍀🤓

Zadośćuczynienie to kwota pieniężna, która ma na celu zrekompensować krzywdę, cierpienie i ból po stracie bliskiej osoby. Poszkodowani często mają przeświadczenie, że „nie wypada” dochodzić zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Jednak warto spojrzeć na to z innej strony. Wypłata zadośćuczynienia to przede wszystkim obowiązek ubezpieczyciela, który najczęściej próbuje uchylić się od wypłaty zadośćuczynienia lub go zaniżyć.

#wypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #wsparcie #poznajswojeprawa #zaniżeniewypłaty #kosztypogrzebu #kosztypomnika ... Więcej...Zwiń

Zadośćuczynienie to kwota pieniężna, która ma na celu zrekompensować krzywdę, cierpienie i ból po stracie bliskiej osoby. Poszkodowani często mają przeświadczenie, że „nie wypada” dochodzić zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Jednak warto spojrzeć na to z innej strony. Wypłata zadośćuczynienia to przede wszystkim obowiązek ubezpieczyciela, który najczęściej próbuje uchylić się od wypłaty zadośćuczynienia lub go zaniżyć.

#wypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #wsparcie #poznajswojeprawa #zaniżeniewypłaty #kosztypogrzebu #kosztypomnika

Pytanie od internauty:

„Na ogródkach działkowych w Legnicy w okolicach ulicy Poznańskiej doszło do ataku dzika na 6-letniego chłopca. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest ciężki. Czy chłopcu należy się odszkodowanie i od kogo?”🔹 Dziki stanowią własność Skarbu Państwa dlatego odpowiedzialność oraz wypłata zadośćuczynienia spadnie w tym przypadku na Wojewodę Dolnośląskiego.🔹 Masz pytanie. Napisz do mnie:tomaszkowalczyk.com/kontakt/🔹🤓 ... Więcej...Zwiń

Pytanie od internauty:
„Na ogródkach działkowych w Legnicy w okolicach ulicy Poznańskiej doszło do ataku dzika na 6-letniego chłopca. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest ciężki. Czy chłopcu należy się odszkodowanie i od kogo?”
🔹 Dziki stanowią własność Skarbu Państwa dlatego odpowiedzialność oraz wypłata zadośćuczynienia spadnie w tym przypadku na Wojewodę Dolnośląskiego.
🔹 Masz pytanie. Napisz do mnie:

https://tomaszkowalczyk.com/kontakt/

🔹🤓

Otaczam opieką rodziny osób, które w następstwie wypadku lub wywołania rozstroju zdrowia straciły życie. Dotyczy to najnowszych wypadków oraz tych, które zdarzyły się do 20 lat w przeszłość; również ugód zawartych do końca roku 2010 – po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku, który miał miejsce do dnia 03 sierpnia 2008 roku.

#wsparcie #zadośćuczynienie #odszkodowanie #renta #kosztypogrzebu #pogrzeb ... Więcej...Zwiń

Otaczam opieką rodziny osób, które w następstwie wypadku lub wywołania rozstroju zdrowia straciły życie. Dotyczy to najnowszych wypadków oraz tych, które zdarzyły się do 20 lat w przeszłość; również ugód zawartych do końca roku 2010 – po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku, który miał miejsce do dnia 03 sierpnia 2008 roku.

#wsparcie #zadośćuczynienie #odszkodowanie #renta #kosztypogrzebu #pogrzeb
Pokaż więcej
Tomasz Kowalczyk background image
Ⓒ 2021 Tomasz Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.